Ders Açıklamaları


Core Program

PHIL 101
Felsefeye Giriş
Credits3 ECTS8
Felsefenin temel kavramları, sorunları ve felsefeye değişik yaklaşımların incelenmesi. Felsefi çözümleme tekniklerine giriş.
PHIL 131
Mantık I
Credits4 ECTS8
Önermeler mantığı ve birinci dereceden tekil niceleyiciler mantığı.
PHIL 105
Informel Mantık
Credits4 ECTS8
Mantıksal çıkarım kavramı, felsefi tartışma kalıpları ve genel ölçütleri, mantıksal yanılgılar ve metinlerdeki felsefi tartışmaların çözümlenmesi gibi informel mantıkla ilgili konular.
PHIL 106
Felsefi Metinler
Credits3 ECTS8
Felsefi metinlerden seçmeler. Felsefi metinlerin çözümlenmesinin yöntemleri ve uygulaması.
PHIL 132
Mantık II
Credits4 ECTS8
Aynılık içeren birinci dereceden niceleyiciler mantığı ve meta-mantıkla ilişkili konular.
PHIL 213
Felsefe Tarihi I
Credits3 ECTS6
Sokrat öncesi filozoflardan Aristo’ya kadar Batı felsefesi.
PHIL 273
Epistemoloji
Credits3 ECTS6
Bilgi kavramının çözümlenmesinde karşılaşılan felsefi problemlerin, insan bilgisinin kökeni, sınırları ve geçerliği açısından incelenmesi.
TK 221
Türkçe
Credits2 ECTS3
PHIL 214
Felsefe Tarihi II
Credits3 ECTS6
Yahudi, Hıristiyan ve İslam felsefelerinin Yunan felsefesiyle ilişkisi ve Skolastik felsefenin incelenmesi. Augustinus, Thomas Aquinus, Scotus, Ockham, Helenistik ve Roma dönemleri filozoflarıyla Arap ve diğer Ortaçağ filozoflarının metinleri.
PHIL 222
Bilim Felsefesi
Credits3 ECTS6
Bilimin amaçlarının incelenmesi. Bilimsel izah, teori inşası, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi.
TK 222
Türkçe
Credits2 ECTS3
PHIL 313
Felsefe Tarihi III
Credits3 ECTS6
Descartes’tan Kant’a Batı felsefesi. Descartes, Locke, Leibniz, Hume ve Kant’ın yanı sıra Hobbes, Berkeley, Spinoza, Rousseau gibi düşünürlerin metinleri.
PHIL 341
Etik
Credits3 ECTS6
Belli başlı etik sistemlerinin incelenmesi. Teleolojik ve deontolojik teoriler, varoluşçuluk vb.
HTR 311
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Credits2 ECTS3
PHIL 314
Felsefe Tarihi IV
Credits3 ECTS6
Kant’tan günümüze Batı felsefesi. Hegel, Mill, Nietzsche ve Heidegger gibi filozofların metinleri.
PHIL 382
Ontoloji
Credits3 ECTS7
Nesne, olay ve varlık kavramları. Varlığın koşulu ve nihai birimleri. Aynılık, mekânsal-zamansal süreklilik ve değişim. Mekân ve zaman. Evrenseller sorunu. Özcülük.
HTR 312
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Credits2 ECTS3


Elective Courses

Please note that courses in the elective pool are not offered each year. Please check the schedule for currently offered courses - http://registration.boun.edu.tr

SS --
Sosyal Bilim Seçmelisi
Credits3 ECTS3
Sosyal Bilim Seçmelileri Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden alınmalıdır.
AE 261 / LL
Fel. için İng. I / Edebiyat Seç.
Credits3 ECTS3
Edebiyat Seçmelileri (Literature Electives) Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden ve sadece AL, CL, DRA, EL veya LIT kodlu derslerden alınmalıdır.
SS --
Sosyal Bilim Seçmelisi
Credits3 ECTS3
Sosyal Bilim Seçmelileri Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden alınmalıdır.
MATH --
Matematik Seçmelisi
Credits3 ECTS8
AE 262 / LL
Fel. için İng. II / Edebiyat Seç.
Credits3 ECTS3
Edebiyat Seçmelileri (Literature Electives) Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden ve sadece AL, CL, DRA, EL veya LIT kodlu derslerden alınmalıdır.
SCI --
Bilim Seçmelisi
Credits3 ECTS3
Bilim Seçmelileri Fizik, Kimya, Biyoloji ve/veya Çevre Bilimleri bölümleri tarafından açılan derslerden alınmalıdır. Bilim seçmelileriyle ilgili bu düzenleme, halihazırda kayıtlı olup henüz bilim seçmeli derslerini tamamlamamış veya bölümümüze yeni kayıt yaptırmış tüm öğrencilerimiz için geçerlidir.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
SCI --
Bilim Seçmelisi
Credits3 ECTS3
Bilim Seçmelileri Fizik, Kimya, Biyoloji ve/veya Çevre Bilimleri bölümleri tarafından açılan derslerden alınmalıdır. Bilim seçmelileriyle ilgili bu düzenleme, halihazırda kayıtlı olup henüz bilim seçmeli derslerini tamamlamamış veya bölümümüze yeni kayıt yaptırmış tüm öğrencilerimiz için geçerlidir.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS5
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS5
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS5
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS4
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS5
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
PHIL --
Felsefe Seçmelisi
Credits3 ECTS6
Felsefe Seçmelisi dersleri sadece Felsefe Bölümü tarafından açılan derslerden alınmalıdır.
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS6
-- --
Sınırsız Seçmeli
Credits3 ECTS5