Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Ph.D., Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, FR

Bilim Felsefesi Tarihi, Analitik Felsefe Tarihi, Mantıksal Empirizm, Viyana Çevresi, Dil Planlaması

+90 212 359 7093 / TB365
Yaz Okulu Koordinatörü
Ph.D., Syracuse University, USA (1999)

Modern Felsefe Tarihi, İngiliz Deneyciliği, Metafizik, Ontoloji

+90 (212) 359 6961 / TB450
Bölüm Başkan Y., Çift Anadal Danışmanı
Ph.D., University of Miami, USA

Metafizik, Biyoetik.

+90 (212) 359 4934 / JF510
Bölüm Başkanı
Ph.D., University of Chicago, USA

Olasılık Teorisi Tarihi ve Felsefesi, Kant'ın Teorik Felsefesi, İstatistiksel Akıl Yürütme, İnformel Mantık

+90 (212) 359 7093 / TB365
Lisansüstü Danışmanı
Ph.D., University of Wales, UK

Wittgenstein, Antik Felsefe (özellikle Platon'un metafiziği ve epistemolojisi), Din Felsefesi, Zihin Felsefesi, Felsefeciler için Antik Yunanca

+90 (212) 359 7093 / TB350
Kolokyum Koordinatörü
Ph.D., University of Sussex, UK

Kant Sonrası Kıta Avrupası Felsefesi, Politik Felsefe, Etik, Estetik, Felsefe ve Edebiyat, Michel de Montaigne, Giambattista Vico.

photo
Ph.D., Columbia University, ABD

İslam Felsefesi, Orta Çağ Felsefesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Din Felsefesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Felsefe

Ph.D., University of Pennsylvania, USA

Kant ve Erken Modern Felsefe, Bilişsel Bilim Felsefesi, Algı ve Eylem, Politik Felsefe, Ahlak Felsefesi, Epistemoloji, Thomas Reid.

+90 (212) 359 6659 / JF513
Ph.D., Stanford University, USA

Descartes, Felsefe Tarihi, Zihin Felsefesi, Yaşamın Felsefi Yolları, Benlik

+90 (212) 359 6659 / TB470